Seat Latvija:Par SEAT:Juridiska piezīme LV/LV

Juridiskā informācija

Ziņas par SEAT S.A.

SEAT S.A. ir Spānijas uzņēmums ar juridisko adresi Autovía A-2, Km 585 - 08760 Martorell, nodokļu identifikācijas numuru A-28049161. Reģistrēts Barselonas Komercreģistrā ar numuru 23662, folio 1, lapas numurs 56855. E-pasts: customercare@seat.es.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI


Šie lietošanas noteikumi regulē šīs SEAT S.A. vietnes izmantošanu (ieskaitot vienkāršo piekļuvi), ieskaitot visu pieejamo saturu un pakalpojumus. Ikviena persona, kas piekļūst šai tīmekļa vietnei, tiek uzskatīta par “Lietotāju” un vienmēr skaidri, automātiski un brīvprātīgi pieņems spēkā esošos Vispārīgos noteikumus, kad viņš / viņa piekļūst vietnei, kā arī Īpašos nosacījumus, ja tie ir piemērojami.

SEAT S.A. patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vietnes struktūru un dizainu, mainīt vai noņemt pakalpojumus vai saturu, kā arī piekļuves un / vai tīmekļa vietnes lietošanas nosacījumus.

Jebkura informācija, kas saistīta ar SEAT S.A. (produkti, pakalpojumi, piedāvājumi, akcijas, izlozes, kampaņas, korporatīvā informācija, saturs un cenas, utt.), ko iespējams publicēt vai izplatīt citās vietnēs, e-pastos, forumos vai tamlīdzīgā veidā, tiek uzskatīta par saistošu un patiesu tikai tad, ja SEAT S.A. ir skaidri apstiprinājusi šādu informāciju.

Šajā vietnē sniegtie dati un informācija var būt saistīta ar versijām vai modeļiem, kurus nevar iegādāties, jo tie ir prototipi, izmēģinājuma versijas vai modeļi, kas vairs netiek ražoti. Modeļu tehniskā specifikācija, attēli un aprīkojums, tāpat kā jebkura cita šeit esošā informācija, var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma sakarā ar pastāvīgajiem uzlabojumiem attiecībā uz SEAT S.A. produktiem.

Lietotājs atzīst, kā arī labprātīgi un nepārprotami piekrīt, ka mājas lapas lietošana vienmēr ir tikai viņa/viņas ekskluzīvā atbildībā.

Lietotājs apņemas izmantot vietni, kā arī tās pakalpojumus un saturu, nepārkāpjot spēkā esošos tiesību aktus, labticību, vispārpieņemtus lietošanas veidus vai sabiedrisko kārtību. Turklāt tīmekļa vietni ir aizliegts izmantot nelikumīgiem vai kaitīgiem mērķiem pret SEAT S.A. vai jebkuru citu trešo personu.

Izmantojot vietni, Lietotājs apņemas nerīkoties nekādā veidā, kas varētu kaitēt SEAT S.A. vai trešo personu tēlam, interesēm vai tiesībām; vai kas var sabojāt, padarīt nederīgu vai pārslogot SEAT S.A. vietni, vai arī tas jebkādā veidā var kavēt normālu iepriekšminētās tīmekļa vietnes izmantošanu.

SEAT S.A. īsteno saprātīgi pietiekamus drošības pasākumus, lai atklātu vīrusu esamību. Neskatoties uz to, Lietotājam ir jāapzinās, ka esošie drošības pasākumi datorsistēmām internetā nav pilnībā uzticami un tāpēc SEAT S.A. nespēj garantēt vīrusu vai citu elementu neesamību, kas varētu izraisīt izmaiņas Lietotāja datorsistēmā (programmatūra un aparatūra) vai viņa elektroniskajos dokumentos un failos, kas atrodas šādās sistēmās..

INTELEKTUĀLAIS UN RŪPNIECISKAIS ĪPAŠUMS

Teksti, attēli, skaņas, animācijas, video un cits saturs, kas ietilpst šajā tīmekļa vietnē, ir SEAT S.A. vai, ja vajadzīgs, trešo personu īpašums, ko izmantošanai ir licencējusi vai atļāvusi SEAT S.A.

Visi logotipi, preču zīmes vai dizainparaugi, kas parādās šajā tīmekļa vietnē, ietilpst SEAT S.A. reģistrētā rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesību darbības jomā, un tiem ir aizliegts jebkāds izmantošanas, reproducēšanas, izplatīšanas, publiskās komunikācijas un pārveidošanas veids, ja vien SEAT S.A. nav to skaidri atļāvusi.

Šeit ietvertie lietošanas noteikumi nav interpretējami kā tādi, kas piešķir rūpnieciskā vai intelektuālā īpašuma tiesības vietnei vai jebkurai tās daļai. Ir aizliegts izpaust, izmantot, pārraidīt, izplatīt, reproducēt, pārveidot, publiski komunicēt, padarīt pieejamu, iegūt, izmantot atkārtoti, atkārtoti nosūtīt vai jebkādā veidā, pilnīgi vai daļēji, izmantot jebkuru informācijas nesēju vai jebkuras SEAT S.A. piederošās tīmekļa vietnes daļas atbalstu bez uzņēmuma iepriekšējas un skaidras piekrišanas, ja vien nav norādīts citādi vai izmantošana ir paredzēta personīgai lietošanai un tas nav pretrunā ar tiesībām, kuras uzņēmumam piešķir piemērojamie tiesību akti.

PPRODUKTI UN CENAS

Lai arī SEAT S.A. pieliek visas pūles, lai vietnē esošā informācija tiktu atjaunināta un precīza, šāda informācija jāuzskata tikai par indikatīvu, un tāpēc tās vienīgais mērķis ir pārstāvēt vadlīnijas vispārīgu datu sniegšanai, bet ne detalizētu vai specifisku informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kas parādās minētajā vietnē. Šajā sakarā, minētā informācija var tikt mainīta, un to nevajadzētu saprast kā tādu produktu vai pakalpojumu piedāvājumu, veicināšanu vai mārketingu, kas saistīti ar SEAT S.A. vai tā oficiālo tīklu.

Cenas, kas parādītas šajā tīmekļa vietnē, jāsaprot kā ieteiktās mazumtirdzniecības cenas, ieskaitot piemērojamo PVN. Cenā nav iekļautas pirmreizējās reģistrācijas izmaksas, kā arī citas nodevas un nodokļi.

SEAT oficiālais izplatītāju tīkls ir jūsu rīcībā, lai sniegtu detalizētu informāciju par produktu un pakalpojumu klāstu, kas aprakstīti šajā tīmekļa vietnē, kā arī lai sniegtu precīzākus datus, kas atbilstu jūsu vajadzībām.

Vietnē atrodamie attēli un krāsas var neatbilst reālajam un aktuālajam produktu klāstam, ko izplata SEAT S.A. un tā oficiālie izplatītāji.

ATBILDĪBAS UN GARANTIJU IZSLĒGŠANA

SEAT S.A. nav atbildīgs par jebkādām kļūdām, kas ietekmē tās serveri vai sakaru tīklus, kā arī par problēmām, kas radušās tīmekļa pārlūku neoptimizētu versiju nepareizas darbības vai lietošanas dēļ.

Ikviens, kurš var apmeklēt vietni, ir pilnībā atbildīgs par piekļuvi šai vietnei un par tajā esošās informācijas izmantošanu. SEAT S.A. nav atbildīgs par sekām, kaitējumu vai aizspriedumiem, kas var rasties no šādas piekļuves informācijai vai tās izmantošanas. SEAT S.A. neuzņemas atbildību par drošības kļūdām vai bojājumiem, kas var tikt nodarīti Lietotāja datorsistēmai (aparatūrai un programmatūrai), failiem vai dokumentiem, kas tajā glabāti, vīrusu rezultātā datorā, ko izmanto, lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumus un vietnes saturu pārlūka kļūmes dēļ, tā novecojušo versiju izmantošanai, tālruņa līnijas darbības traucējumiem, traucējumiem, izlaidumiem vai atslēgumiem šīs elektroniskās sistēmas operatīvajā darbībā tādu iemeslu dēļ, kurus uzņēmums nevar ietekmēt.

SEAT S.A. patur tiesības liegt piekļuvi Lietotājam, ja ir jebkādas pazīmes, kas apliecina, ka piedāvātie pakalpojumi tiek izmantoti krāpnieciski, kā arī veikt atbilstošas tiesiskas darbības savu interešu aizstāvībai vai uz laiku un bez pārtraukšanas iepriekšējs brīdinājums par piekļuvi vietnei, veicot apkopes, remonta, atjaunināšanas vai uzlabošanas darbības.

SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM

Jūsu ērtībai šajā vietnē ir saites uz citām tīmekļa lapām, kurās var ievērot atšķirīgas privātuma politikas. Ar šādiem ārējiem portāliem nekādā gadījumā netiks apmainīta personas informācija. SEAT S.A. neatbild par saturu vai citiem aspektiem, kas saistīti ar vietnēm, kas pieder trešām personām vai kuras tās pārvalda, pat ja tās ir daļa no SEAT grupas.

Saikņu izveide no citām vietnēm, kas nav saistītas ar SEAT grupu, ir aizliegta, ja vien SEAT S.A. nav piešķīrusi īpašu atļauju.

POLITIKA, KAS ATTIECINĀMA UZ PERSONAS INFORMĀCIJU, KAS IEGŪTA TIMEKĻA VIETNĒ

Izmantojot kontaktu formas

Neskarot to, kas paredzēts katrā no tīmekļa vietnes kontaktu formām, kad Lietotāji sniedz savu personisko informāciju, viņi skaidri atļauj SEAT S.A. apstrādāt šo informāciju noteiktajiem mērķiem. SEAT S.A. Lietotāja sniegto informāciju iekļaus savā failā. Spānijas Datu aizsardzības aģentūra ir pienācīgi informēta par minēto lietu un katrā gadījumā aprakstītajiem mērķiem.

Lietotājs var izmantot savas tiesības piekļūt šiem datiem, labot tos, dzēst tos un iebilst pret tiem, izmantojot rakstisku saziņu, kas adresēta SEAT S.A. klientu apkalpošanas departamentam (Departamento de Atención al Cliente), Autovía A2, Km. 585, 08760 Martorell, Barselona, vai nosūtot e-pastu uz adresi: customercare@seat.es.

Informāciju par personas datu apstrādi varat atrast Privātuma politikā.

 

Ar sīkdatņu palīdzību

Lietotājs tiek informēts, ka šī vietne izmanto sīkdatnes. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek instalēti Lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai reģistrētu viņa / viņas aktivitātes. Tie nosūta anonīmu identifikatoru, kas tiks saglabāts šādā datorā, lai pārlūkošana būtu daudz ērtāka, piemēram, ļaujot Lietotājiem, kuri jau ir pierakstījušies, piekļūt apgabaliem, pakalpojumiem, akcijām vai konkursiem, kas paredzēti tikai viņiem, bez pierakstīšanās katrā apmeklējumā. Tos var izmantot arī, lai izmērītu auditoriju, plūsmas un navigācijas parametrus, sesijas laiku un / vai uzraudzītu progresu un ierakstu skaitu.

SEAT S.A. cenšas nodrošināt atbilstošu mehānismu izveidi, lai iegūtu Lietotāja atļauju instalēt nepieciešamās sīkdatnes. Neskatoties uz to, ir jāņem vērā, ka saskaņā ar likumdošanu ir jāsaprot, ka (i) lietotājs ir devis savu piekrišanu, ka ja pārlūkprogrammas konfigurācija tiek mainīta, tas atspējo ierobežojumus, kas neļauj ievadīt sīkfailus, un (ii) ka minētā piekrišana nav vajadzīga, lai instalētu tās sīkdatnes, kuras ir absolūti nepieciešamas, lai sniegtu pakalpojumu, kuru ir skaidri pieprasījis Lietotājs (izmantojot iepriekšēju reģistru).

Zemāk aplūkojams saraksts ar vissvarīgākajiem sīkfailiem, kādus izmanto SEAT S.A.:

  NSīkdatnes nosaukums 
Izcelsme
Sīkdatnes mērķisDerīguma termiņš   
AMCV_F050097853468 AB40A490D4C%40 AdobeOrg
Adobe Marketing CloudAdobe Marketing mākoņa apmeklētāja ID.Divi gadi
__a0s_connectionTimeAdobeSaglabā datumu, kad lietotājs pirmo reizi ierodas SEAT vietnēDivi gadi
__a0s_chosenCar AdobeSaglabā izvēlēto pašreizējo automašīnu. Tīmekļa pārlūka sesija 
__a0u_hasNumConf AdobeSaglabā, cik daudz konfigurāciju ir lietotājam. Divi gadi
__a0s_carCurrencyTotal AdobeSaglabā valūtu un norāda papildaprīkojuma sastādītās vērtību. Tīmekļa pārlūka sesija
__a0s_invisit AdobeSaglabā Būla atribūtu, lai noskaidrotu, vai lietotājs uzturās faktiskajā apmeklējumā. 30 minūtes
__a0s_isLanding AdobeSaglabā galvenās lapas nosaukumu, caur kuru lietotājs ierodas SEAT vietnē. Tīmekļa pārlūka sesija
__a0s_ppv AdobeSaglabā iepriekšējā lappuses skatījuma parametru, lai uzzinātu no lapas apskatīto procentuālo daudzumu. Tīmekļa pārlūka sesija
__a0s_ppvl AdobeSaglabā papildu parametrus, lai uzzinātu no lapas apskatīto procentuālo daudzumu. Tīmekļa pārlūka sesija
__a0s_previousPageName AdobeSaglabā iepriekšējās lapas nosaukumu. 30 minūtes
__a0s_previousReferrer AdobeSaglabā iepriekšējo novirzītāju. 30 minūtes
__a0u_pageViews AdobeSaglabā apskatīto lapas apmēru apmeklējumam un apmeklētājam. Divi gadi
__a0z_daysLastVisit AdobeSaglabā milisekunžu formāta datumu kopš pēdējais lietotājs apmeklē vietni. Trīs gadi
__a0s_visitTimeCount AdobeSaglabā milisekužu formātu lapas apmeklējuma laikam. Tīmekļa pārlūka sesija
__a0z_visitorTimeCount Adobe Saglabā milisekužu formātu lapas apmeklētāja pavadītajam laikam. Divi gadi
__a0z_daysLastVisit_s Adobe Saglabā lasāmu tekstu kopš pēdējā lietotāja apmeklējuma. 30 minūtes
__a0z_newRepeat Adobe Saglabā informāciju vai lietotājs SEAT vietni apmeklē pirmo reizi vai atkārtoti. Divi gadi
__a0z_visitNum Adobe Saglabā apmeklējuma reižu skaitu. Divi gadi
_sdsat_landing_page Adobe DTM Saglabā galvenās lapas nosaukumu, caur kuru lietotājs ierodas SEAT vietnē, un laiku milisekundēs. Tīmekļa pārlūka sesija
_sdsat_lt_pages_viewed Adobe DTM Saglabā īpašu pēdējās skatītās lapas skaitītāju. Divi gadi
_sdsat_pages_viewed Adobe DTM Saglabā apskatīto lapu skaitītāju. Tīmekļa pārlūka sesija
_sdsat_session_count Adobe DTM Saglabā sesiju skaitītāju. Divi gadi
_sdsat_traffic_source Adobe DTM Saglabā galvenās lapas nosaukumu, caur kuru lietotājs ierodas SEAT. Tīmekļa pārlūka sesija
s_cc Adobe Analytics Saglabā informāciju vai sīkdatnes ir iespējotas (vienkārši iestatīts uz “true”)
 
Tīmekļa pārlūka sesija
s_pvs Adobe Analytics Saglabā apskatīto lapu skaitītāju. Tīmekļa pārlūka sesija
s_tspent Adobe Analytics Apmeklējumā pavadītais laiks tiek glabāts milisekunžu formātā. Tīmekļa pārlūka sesija
s_sq Adobe AnalyticsSaglabā informāciju par iepriekšējo saiti, uz kuru noklikšķināja lietotājs. Tīmekļa pārlūka sesija
mbox Adobe Target StandardSaglabā vairākas vērtības, lai pārvaldītu, kā jūsu apmeklētāji reaģē uz mērķa kampaņas. Divi gadi

Neskatoties uz to, sīkdatņu izslēgšana var mainīt vietnes darbību. Lūdzu, izlasiet instrukcijas un rokasgrāmatas, kas attiecas uz jūsu pārlūkprogrammu, lai iegūtu papildinformāciju. Iespējams, ka daži šajā vietnē izmantotie sīkfaili nav saistīti ar SEAT S.A. Tas ir saistīts ar faktu, ka dažās tīmekļa vietnes lapās ir ietverts citu tīmekļa vietņu saturs, kas pieder trešajām personām (piemēram, YouTube videoklips). SEAT S.A. nespēj kontrolēt šādu sīkdatņu konfigurāciju, jo iepriekšminētā satura izcelsme ir citā tīmekļa vietā. Lai iegūtu informāciju, ja vēlaties apsvērt iespēju mainīt savas preferences attiecībā uz sīkdatņu iestatījumiem, jums jāpārliecinās par šo trešo personu vietnēm. Neskatoties uz iepriekš minēto, Lietotājs var konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai saņemtu paziņojumu par sīkfailu saņemšanu un novērstu to instalēšanu sistēmā1.

IP adreses un drošība

Vietnes serveri automātiski nosaka Lietotāja izmantoto IP adresi un domēna vārdu. IP adreses apzīmē automātiski skaitli, kas piešķirts datoram, kad tas izveido savienojumu ar internetu. Visa šī informācija tiek pienācīgi reģistrēta servera darbības failā, kas ļauj tālāk apstrādāt datus.

Vietnē tiek izmantotas nozarē vispārpieņemtās informācijas drošības metodes, piemēram, ugunsmūri, piekļuves kontroles procedūras un kriptogrāfijas mehānismi, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi datiem. Lai sasniegtu šādus mērķus, Lietotājs piekrīt, ka SEAT iegūst datus piekļuves kontrolei atbilstošas autentifikācijas nolūkos.

Personas dati

Ņemiet vērā, ka ir veikti visi tehniskie un organizatoriskie drošības pasākumi, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību un izvairītos no to izmaiņām, pazaudēšanas, apstrādes un / vai neatļautas piekļuves, ņemot vērā glabāto datu veidu un riskus, kuriem tie tiek pakļauti, viss saskaņā ar Datu aizsardzības likuma (LOPD) 9. panta noteikumiem un Karalisko dekrētu 1720/2007, kas datēts ar 21. decembri, ar ko apstiprina datu aizsardzības likuma izstrādi.

Atbildība par emuāriem vai forumiem

SEAT S.A. piedāvā lietotājiem iespēju iekļaut komentārus un sūtīt attēlus, lai tos iekļautu attiecīgajās sadaļās. Komentāru un / vai attēlu ievietošana ir šo lietošanas noteikumu priekšmets. Lūdzu, izmantojiet šos pakalpojumus tikai tad, ja pilnībā piekrītat pašreizējiem noteikumiem.

Persona, kas katrā gadījumā tiek identificēta kā tā, kura sūta komentārus un / vai attēlus ir par tiem atbildīga. Šīs personas pienākums ir arī pārliecināties, ka šāda satura iekļaušana vienmēr atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem. Komentāri un / vai attēli neatspoguļo SEAT S.A. un uzņēmuma viedokli un uzņēmums par to nessniedz paziņojumus. SEAT S.A. nenes atbildību par kļūdām, neprecizitātēm vai neatbilstībām komentāros un / vai attēlos, kas ievietoti forumā. SEAT S.A. nekādā gadījumā nenes atbildību, ja vien piemērojamajos tiesību aktos nav noteikts citādi, par zaudējumiem un aizspriedumiem, kas varētu būt radušies komentāru un / vai attēlu rezultātā forumā vai jebkurā citā vietnes sadaļā, kur šāda veida pakalpojumi ir atļauti.

Lietotājs, kas nodrošina teksta un / vai attēlu pārsūtīšanu uz SEAT S.A. piešķir tiesības to pavairošanai, izmantošanai, izplatīšanai, publiskai komunilācijai un jebkādu citu ar tām saistītu darbību veikšanai, neatkarīgi no atbalsta veida. Lietotājs piešķir minētās tiesības attiecībā uz teksta un / vai attēlu izvietošanu SEAT S.A. piederošajā vietnē tā, lai citi vietnes lietotāji varētu tiem piekļūt.

Lietotājs, kurš iesniedz materiālu, deklarē, ka ir šo tekstu vai attēlu tiesību īpašnieks, vai attiecīgā gadījumā garantē, ka viņam / viņai ir nepieciešamās iepriekš rakstīto tekstu un / vai attēlu rakstītāja vai īpašnieka tiesības un pilnvaras, lai SEAT S.A. var izmantot un izmantot šādus materiālus savā tīmekļa vietnē. Gadījumā, ja neesat pilnīgi pārliecināts par tiesībām, lai veiktu jūsu nodošanu par labu SEAT S.A., Lietotājs apņemas par to skaidri paziņot.

SEAT S.A., ja vien piemērojamajos tiesību aktos nav noteikts citādi, nenes atbildību par zaudējumiem un aizspriedumiem, kas varētu būt radušies trešām personām piederoša intelektuālā īpašuma, aizsargāto tekstu un / vai attēlu izmantošanas, reproducēšanas, izplatīšanas vai publiskas komunikācijas rezultātā, ja Lietotājam nav vajadzīgās īpašnieku atļaujas. Šādā gadījumā Lietotājs piekrīt, ka viņš / viņa būs vienīgais, kurš atbild par visām trešās puses prasībām, kas saistītas ar tiesībām uz tekstiem un / vai attēliem.

SEAT S.A. patur tiesības izmantot pārsūtītos attēlus izstādēs vai grāmatu, katalogu vai līdzīgu publikāciju rediģēšanā fiziskos, digitālos vai citos plašsaziņas līdzekļos vai atbalstīt izplatīšanu un / vai publisku komuniciju. SEAT S.A. patur tiesības vienpusēji izņemt komentārus un / vai attēlus, kas iekļauti forumā vai jebkurā citā vietnes sadaļā, kad uzņēmums to uzskata par vajadzīgu. SEAT S.A. nenes atbildību par informāciju, kuru sūta Lietotājs, pilnībā neapzinoties, ka glabātā informācija ir nelikumīga vai kaitē trešo personu precēm vai tiesībām, kuras, iespējams, prasa kompensāciju. Apzinoties, ka SEAT S.A. rīcībā ir dati, kas atbilst iepriekš minētajiem, uzņēmums apņemas rīkoties atbildīgi, lai atsauktu vai padarītu neiespējamu piekļuvi šādam saturam.

Lai iesniegtu prasību, kas saistīta ar ievietoto saturu forumā vai analogās sadaļās, varat sazināties pa e-pasta adresi: customercare@seat.es.

Atbildība par piekļuvi sociālajiem tīkliem

SEAT S.A. neuzņemas nekādu atbildību par sociālajos tīklos esošo informāciju, kurai lietotājs var piekļūt, izmantojot vietni, jo šiem tīkliem ir sava privātuma politika, kuru uzņēmums nevar kontrolēt.

SEAT S.A. ir atbrīvota no pilnīgas atbildības par šādu tīklu pareizu darbību, par satura vai informācijas, kurai var piekļūt, patiesumu un likumību, kā arī par jebkādu kaitējumu, ko Lietotājs var nodarīt, izmantojot šādus datus.

1 Izmantojot pārluku Microsoft Internet Explorer, izvēlnē izvēlieties Tools (Rīki), Internet Options (Interneta opcijas) un piekļūstiet Privacy (privātumam).

Izmantojot pārlūku Firefox, Mac gadījumā izvēlieties opciju Preferences (Iestatījumi), Privacy (Privātums) un piekļūstiet sadaļai Show Cookies (Rādīt sīkfailus) un Windows gadījumā izvēlieties Tools (Rīki), Options (Opcijas) un piekļūstiet Privacy (Privātums) un pēc tam - lietot pielāģošanas iestatījumu vēsturei.

Izmantojot pārlūku Safari, opcijā Preferences (Iestatījumi) atlasiet Privacy (Privātums).

Lietojot pārlūku Google Chrome, izvēlieties Tools (Rīki), atlasiet Options (Iespējas) (Preferences operētājsistēmā Mac) un piekļūstiet Advanced, un pēc tam sadaļā Setting (Iestatīšana), saturs sadaļā Privacy (Konfidencialitāte) un, visbeidzot, dialoglodziņā Content settings (Satura iestatījumi) atlasiet Cookies (Sīkfaili).

PIEZĪMES LIETOTĀJAM

Nepareizas vai nepilnīgas informācijas ievadīšana dažādās kontaktu formās var neļaut mums sazināties ar jums. Lai izvairītos no iepriekšminētās situācijas, visiem jūsu sniegtajiem personas datiem vai citai informācijai jābūt precīzai un atjauninātai. Jāsaprot, ka SEAT S.A. ir pilnvarots apstrādāt šādus datus saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem noteikumiem.

Lietotājs apliecina, ka informācija, materiāli, saturs vai piezīmes, kas nav viņa / viņas personīgā informācija, bet kas tiek sniegta SEAT S.A., nepārkāpj trešo personu intelektuālā vai rūpnieciskā īpašuma tiesības, kā arī nevienu citu tiesību normu. Šādi dati tiek uzskatīti par nodotiem SEAT S.A. labā, un tie tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem. SEAT S.A. patur tiesības tos izmantot, jo uzskata par piemērotākiem.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIONĀLĀ KOMPETENCE

Visus strīdus vai prasības, kas rodas no šo lietošanas noteikumu interpretācijas vai izpildes, reglamentē Spānijas tiesību akti, un tie ir pakļauti Barselonas tiesu un tribunālu jurisdikcijai.

© 2014 SEAT, S.A. Pilnīga vai daļēja reproducēšana ir aizliegta. Visas tiesības ir aizsargātas.

SEAT IMPORTĒTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

Latvija

K-AUTO OY

TIKKURILANTIE, 123

01530 VANTAA

SOMIJA