Seat Latvija:Par SEAT:Rīcības kodekss LV/LV

Atbilstība

Rīcības kodekss

SEAT grupa iestājas par uzņēmējdarbības kultūras integritāti un caurskatāmību, būdama pārliecināta, ka noturīgus ekonomiskos panākumus var sasniegt tikai izpildot juridiskās prasības.

Šī iemesla dēļ SEAT grupa vienmēr ir uzsvērusi cieņas un godīgas izturēšanās nepieciešamību, kas veicina spēkā esošo Rīcības kodeksa noteikumu, principu un vērtību ievērošanu.


Šis kodekss piedāvā norādes un palīdzību darbiniekiem viņu ikdienas situācijās un lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī ietver piemērus labākai izpratnei. Papildus tam, dokumentā ir aprakstīts, kā katrs individuāli var sekmēt SEAT panākumus.


Visbeidzot, SEAT grupa iedrošina piegādātājus un tirdzniecības partnerus savā korporatīvajā politikā ņemt vērā Rīcības kodeksu.


Iepazīstieties