Seat Latvija:Par SEAT:Privātuma politika LV/LV

Privātuma politika

Kas ir Jūsu personas datu pārvaldītājs?

  Datu pārvaldītāja identitāte:

  SEAT, S.A., con CIF A-28049161

  Adreses:

  Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)

  E-pasts:

  customercare@seat.es

  Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija:

  dataprotection@seat.es

Kā mēs izmantojam Jūsu personas datus?

SEAT, S.A. (turpmāk tekstā - “SEAT”) apstrādās Jūsu sniegtos personas datus, kā arī citus datus, kuriem SEAT var būt piekļuve, izmantojot šādas kontaktu formas:

  1. “Sazinies ar mums” kontaktu forma: Jūsu dati var tikt apstrādāti ar mērķi apstrādāt Jūsu pieprasījumu un sazināsies, lai izpildītu Jūsu konkrēto lūgumu / pieprasījumu / sūdzību.

  2. Dīzeļauto kampaņa" kontaktu forma: Jūsu dati var tikt apstrādāti ar mērķi pārbaudīt, vai uz Jūsu transportlīdzekli attiecināma Volkswagen dīzeļdzinēju kampaņa, un lai sazinātos ar Jums pieprasījuma apstrādes sakarā.
Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes likumīgais pamats?

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir datu subjekta piekrišana.

Kādiem citiem saņēmējiem dati tiks izpausti?

Lai apstrādātu jūsu pieprasījumu, vajadzības gadījumā, SEAT var komunicēt Jūsu personas datus zīmola importētājam jūsu valstī vai jūsu SEAT dīlerim/servisa partnerim. Minētie partneri personas datus apstrādā tikai iepriekš noteiktajiem mērķiem.

Ja importētājs vai vai SEAT dīleris/servisa partneris atrodas ārpus ES, tas var ietvert datu starptautisku pārsūtīšanu, tikai iepriekš noteiktajiem mērķiem.

Cik ilgi mēs glabāsim jūsu datus?

SEAT glabās Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu jums atbildi uz jūsu pieprasījumu, kamēr Jūs neesat pieprasījis/-usi Jūsu personas datu dzēšanu, kā arī tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu juridiski saistošos pienākumus, kas attiecināmi katrā gadījumā.

Kādas ir Jūsu kā skartās personas tiesības?
TiesībasSatursPalīdzības kanāli
Piekļuve

Jūs varat iegūt informāciju par savu personas datu apstrādi SEAT, kā arī piekļūt saviem personas datiem, kas ir iekļauti SEAT failos.

 

Jūs varat izmantot šīs tiesības, nosūtot e-pastu uz adresi customercare@seat.es vai ar rakstisku pieprasījumu, kas adresēts SEAT, S.A – Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Spain).** Lai izmantotu savas tiesības, jums obligāti jāpievieno personas apliecības vai cita dokumenta kopija, kas pierāda jūsu identitāti un norāda tiesības, kuras vēlaties izmantot.
Labojumi

Jūs varat lūgt labot savus personas datus, ja tie ir kļūdaini vai nepilnīgi.

 

Dzēšana

Jūs varat pieprasīt dzēst savus personas datus, ja cita starpā tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika ievākti.

 

Apstrādes izbeigšana

Jūs varat lūgt pārtraukt jūsu personiskās informācijas apstrādi. SEAT pārtrauks jūsu personas datu apstrādi, ja vien tas nav saistīts ar likumīgu grupu piespiešanu vai tiesisku prasību īstenošanu vai aizstāvēšanu.

 

Apstrādes ierobežojumi 1

Gadījumi, kuros varat pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi:

  • Kamēr tiek pārbaudīti iebildumi par jūsu personas datu precizitāti;
  • Ja datu apstrāde ir nelikumīga, datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa ierobežot to izmantošanu;
  • Ja SEAT personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes vajadzībām, bet datu apstrādātājs tos pieprasa, lai īstenotu tiesiskās prasības;
  • Ja esat iebildis/-usi pret Jūsu personas datu apstrādi, lai veiktu uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs, vai lai ievērotu likumīgas intereses, kamēr tiek pārbaudīts, vai SEAT leģitīmie apstrādes iemesli gūst virsroku pār jūsējiem.
Pārnešana 1

Elektroniskā formātā varat saņemt personas datus, ko esat mums nodevis, personas datus, kas iegūti no jūsu līgumattiecībām ar SEAT, kā arī nosūtīt tos citai organizācijai.Ja uzskatāt, ka SEAT nav apstrādājis jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, varat iesniegt sūdzību kompetentajā kontroles iestādē tīmekļa vietnē
www.agpd.es
Šo tiesību izmantošana ir bezmaksas.

1) Pieejami no 2018. gada 25. maija