Seat Latvija:Par SEAT:Contact Us LV/LV

Sazinieties ar mums

Jautājumi?

Norādiet ražotāju un modeli

Uzdodiet savu jautājumu

Rakstiet savu jautājumu šeit

Mēs vēlamies jūs iepazīt.

SEAT oficiālās pārstāvniecības SIA “Autobrava” pienākumi
 

SIA “Autobrava” ir pienākums likumīgi apstrādāt personas datus, tajā skaitā vācot, pārsūtīt un glabāt personas datus, privātuma politikas  noteikumos un citos ar personas datu apstrādi saistītajos SIA “Autobrava” noteikumos un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.2016/679 un citi attiecīgie tiesību akti, mērķi un nosacījumi.


Nobeiguma noteikumi

SIA “Autobrava” ir tiesības vienpusēji mainīt šos Noteikumus, ņemot vērā no attiecīgās likumdošanas izrietošās prasības.

icon ico-next-gray