Seat Latvija:Par SEAT:Darbības pārskats:SEAT, S.A. Gada pārskati LV/LV

SEAT S.A. gada pārskati

Spēcīga stratēģija. Lieli rezultāti.

Pēc sešiem secīgiem izaugsmes gadiem, SEAT kļuva par pārdošanas tirgus līderi Spānijā, sasniedzot rekordus piegādēs, pārdošanā un citur.

Audita ziņojums

2018. gada audita ziņojums.

Skatiet 2018. gada audita ziņojumu.

Finanšu pārskats

Galvenie skaitļi no 2018. gada.

2018. gada bilance, peļņas un zaudējumu pārskats, pārskats par izmaiņām pašu kapitālā un pārskats par naudas plūsmu.

Piezīmes un pielikumi

Vairāk par 2018. gada pārskatiem.

Sīki izstrādātas piezīmes un pielikumi 2018. gada pārskatam.